Online translators and online dictionaries for all languages


Fri stora fallet textomformare

Home → Tools
Detta fria online-hjälpmedel (webbaserad omformare för locklås) hjälper dig att konvertera all texts små bokstäver till det är den uppercase motsvarigheten (locklås direktanslutet). Alla texters bokstäver (symboler) efter omvandling blev (stora) huvudstäder. Exempel av omvandlingen till uppercase bokstäver: EXEMPELTEXT. Om ingen sådan omvandling är möjlig, är bokstaven oförändrad (beror på alphabyten). Omvandlingsprocess som är tillgänglig endast för bokstäver, skräpinterpunktionssymboler och nummer.


Degtext som ska konverteras:
 Alla uppercase symboler  Första bokstav allt ord
 Första bokstav allt sats  Slumpmässiga uppercase symboler
Converting ...
Omvandlingsresultat:

Konvertera några texter till upper-case online. Den upper-case online-fria omvandlingen för några resonerar. Fri online-symbolomformare till stora bokstäver. Omformare till huvudstadbokstäver för fritt.

Alternativ som är tillgängliga för valt (som är symboler som ska konverteras till stort):
Du kan realisera omvandlingssymboler till stora bokstav vid en av följande metoder: textredaktörer, manickar, omformare programvara, hjälpmedel eller online-tjänst. Ingen installation av någon krävd omvandlingsprogramvara - realisera din omedelbart uppercase omvandling på denna sida, genom att klicka en knapp. Den Uppercese omvandlingsprocessen tar några sekunder. Anmärkning: När du matar in text från det upperCase funktionsläget för tangentbordet som aktiverar vid den trängande förskjutningsknappen eller möjliggör locklåsfunktionsläge.

Hur man konverterar text till uppercase online

Att att konvertera text (överföring) in i övreregisterfallet är möjligt med hjälpmedlet av de speciala program-omformarna, textredaktörerna eller online-tjänst. Den webbaserade omvandlingen av symboler in i övreregistret (locklok direktanslutet) kan bäras ut på denna sida med hjälpmedlet av internetwebbläsaren av din dator, minnestavla eller Smartphone. Processen av omvandlingen av registren av text uppstår sammanlagt för paren av sekunder. Med samlingen av text från tangentbordet kan övreregistret av (upperCase) symboler erhållas och att behålla med inledningen tangenten av förskjutningen (förskjutning) eller after inklusive styret av locklåset (kapslok). Vanligt är denna version av starten av inledningen av versalar etablerad po-tystnad i majoriteten av ADB-system, men det finns undantag beroende av lokali, regionalt trimma och normal.