Konwerter tekstu na Bold (Pogrubienie) online

Z tego darmowego konwertera, można dać dowolny tekst lub to poszczególne słowa efekt pogrubienie (tłuszczu) znak. To darmowe narzędzie online konwertuje tekst i sprawia, że pogrubienie online. Tekst ozdobiony tym stylem jest wyświetlany bardziej obrazowo, litery stają się szersze i bardziej obszerne. Możesz tworzyć nagłówki lub wyróżniać określone słowa, na które chcesz zwrócić uwagę. W środowisku verstalists i informatyków do definiowania pojęcia pogrubiony tekst używa znanego słowa Bold. W edytorach tekstu ta funkcja jest reprezentowana przez przycisk z literą B. Jest to jeden z najczęściej używanych i stosowanych stylów zaznaczania tekstu i dekoracji tekstu. Oto pierwszy konwerter śrub online, który nie wymaga specjalnego oprogramowania, instalowania wtyczek, rozszerzeń itp. Działa we wszystkich nowych urządzeniach, wymagana obsługa UTF lub Unicode.

Inserir texto:

Please, wait ...
Converting.
Konwerter online w stylu Bold, generator

Zazwyczaj pogrubiony styl lub efekt jest używany do tworzenia tekstów w celu podświetlenia tytułów, napisów lub pojedynczych słów, na które czytelnik musi zwrócić uwagę. Każdy edytor tekstu (edytor tekstu) oferuje taką funkcję. Podświetlony tekst podczas korzystania z opcji jest pogrubiony. Za pomocą standardowej czcionki program rysuje wybrane znaki szersze za pomocą specjalnego algorytmu. Funkcja jest zwykle związana z programem i systemem operacyjnym i nie będzie działać w innych (przynajmniej tak dobrze). Korzystanie z uniwersalnych czcionek pogrubionych ułatwia zadanie.

W Internecie do wyróżniania tytułów używasz tagów lub tagów (instrukcji do edytora). Zwracają uwagę na część tekstu, która powinna być wyświetlana pogrubiony. Analizator tekstu lub przeglądarka podczas analizowania takiego tekstu wykrywa instrukcje i rysuje część tekstu w wybranym stylu (w tym przypadku pogrubienie). Ponownie, mamy zwyczaj do programu. Czy istnieje uniwersalna opcja, która będzie działać na dowolnym urządzeniu i w dowolnym programie? Jak zwrócić uwagę na każdy tekst, że jego część powinna być odłożona na bok pogrubiona? Być może najprostszym rozwiązaniem jest zastąpienie części tekstu, która wymaga pogrubionego zaznaczenia innymi symbolami, które początkowo powinny być wyświetlane jako pogrubienie. Takie symbole są w kodowaniu Unicode, a większość nowoczesnych urządzeń obsługuje go początkowo. To właśnie robi nasz konwerter.

W wyniku konwersji litery są zastępowane alternatywami z rozszerzonego kodowania Unicode, które mają szerszy znak. Należy wziąć pod uwagę, że przekonwertowany w ten sposób tekst nie będzie już taki sam: jego rozmiar ulegnie zmianie (tekst zajmie więcej miejsca), nie będzie indeksowany przez wyszukiwarki, nie będzie działać wyszukiwanie. Ponadto, aby prawidłowo wyświetlać znaki, obsługa urządzenia, zainstalowane czcionki. Nie wszystkie litery mają symbole alternatywne, więc nie wszystkie znaki zostaną przekonwertowane. W pełni obsługiwane pogrubione konwersji dla liczb i liter łacińskich, a częściowo dla innych Alphabytes, non-convertible symbole pozostaną niezmienione i zapisane w oryginalnej formie. Zaleca się użycie tego konwertera do tworzenia krótkich tekstów do Internetu: usługi społecznościowe, Instagram, Twitter.