Konwerter wolny online tekst małymi literami

Home → Tools
Ten konwerter służy do konwertowania wszystkich symboli tekstu w dowolnym języku na małe litery. Po konwersji wszystkie duże litery zostaną przeniesione do małego (przykład tekstu na małe litery). Specjalne symbole, przerwy, znaki interpunkcyjne, a także liczba podczas konwersji z górnego rejestru w dolnej będą przechowywane stałe. Jeśli w tekście warrantów w małych napotkasz, po konwersji one również pozostaną bez zmian.
Wklej tekst do konwersji:
 wszystkie symbole  symbolami losowymi
Converting ...
:
Wynik konwersji na małe litery:


Przeprowadzenie konwersji symboli tekstu na małe litery jest możliwe przy pomocy specjalnych konwerterów. W żaden sposób nie jest to konieczne do ustanowienia małe Walutowy w formie programu. Współczesne metody umożliwiają przeprowadzenie konwersji tekstu na małe litery w oknie przeglądarki cyfrowej jednostki. Converter (konwerter anulowania Kapsa) pozwoli Ci zaoszczędzić masę czasu i sił. Zamiana wielkich liter na ich małe ekwiwalenty w formie online.

Małe przypadku online-konwerter z tej strony-przydatne narzędzie, które może okazać się przydatne w edycji (korekta) tekstów. Konwersja symboli tekstu na małe litery (małe litery) odbywa się praktycznie natychmiast. Formatowanie tekstu z tą operacją pozostaje. Cyfry i znaki interpunkcyjne pojęcia "Register" nie mają; w związku z tym nie zmieniają się podczas konwersji na małe litery. Należy wziąć pod uwagę, że w niektórych językach oddzielne litery mają istotne różnice w idei wielkimi i małymi literami i wyglądają jak oddzielne, nie związane z innymi literami.

Teraz możesz konwertować tekst na małe litery online, bez uciekania do korzystania z wyspecjalizowanego programu konwertery lub edytorów tekstu. Ten wolny online-małe litery Tłumacz tekstu oszczędza czas. Na tej stronie znajdziesz Kalkulator górnego reżimu tekstu w dolnej (Kalkulator usuwania Kapsa, kalkulator anulowania kapsloka) lub konwertera wielkich liter na małe (górny kasowe wielkich liter w dolnej małe). Konwersja odbywa się natychmiast, bezpośrednio w oknie przeglądarki, bez konieczności instalacji dodatków.

Na klawiaturze komputera w większości przypadków małe litery symboli są dołączone do po-Silence. Dla jego przymusowego rozpoczęcia (lub wyłączenie reżimu górnego rejestru, wyłączania reżimu Caps Lock) konieczne jest, aby zakończyć zbieranie klucza Caps Lock (lampa systemu wprowadzania wielkich liter w górnym przez prawo do kąta t on klawiatury powyżej NUM pad to wyjdzie) lub wprowadzić symbole, zachowując zmiany. Chwilowa konwersja dużych symboli do małych jest możliwa w automatycznym reżimie przez specjalny przetwornik symboli.

Dostępne opcje wyboru: To małe litery online-converter-przydatne narzędzie, które może pomóc w edycji (poprawianie) wszelkich tekstów. Konwersja symboli tekstu z dowolnego przypadku na małe litery odbywa się praktycznie natychmiast. Formatowanie tekstu za pomocą tej operacji pozostaje. Liczby i znaki interpunkcji pojęcia «rejestr» nie mają; dlatego nie zmieniają się podczas konwersji do lovercase. Należy wziąć pod uwagę, że w niektórych językach oddzielne litery mają znaczące różnice w idei w dużych i małych literach i wyglądają jak oddzielne, niezwiązane ze sobą litery.

Możesz użyć tego bezpłatnego narzędzia do tłumaczenia wszystkich znaków tekstu w dowolnym języku na tryb małych liter. Każde wielkie litery w wyniku konwersji staną się małe. Rodzaj korekcji przypadku zależy od wybranych opcji, bieżący tryb jest podświetlony i oznaczony kolorem. Aby wybrać lub zmienić tryb, po prostu kliknij żądany. Nasi użytkownicy często nazywają to narzędzie reseterem spraw. Rzeczywiście, anuluje tryb wprowadzania górnego tekstu i ustawia początkowy poziom wielkości liter, najniższy, ustawiony domyślnie. Możesz dostosować dowolny tekst w trybie natychmiastowym, oszczędzając czas. Popraw niewłaściwy rejestr do właściwego za pomocą naszego minimalizatora rejestru.

Jak przekonwertować tekst na małe litery

Większość klawiatur komputerowych ma domyślnie włączone małe litery. Aby go wymusić (lub wyłączyć tryb wielkich liter/wyłączyć tryb Caps), naciśnij klawisz Caps Lock (zgaśnie lampka trybu Caps Lock w prawym górnym rogu klawiatury nad klawiaturą numeryczną). Istnieje inny sposób, który nadaje się do krótkotrwałej aktywacji trybu wprowadzania małych liter-wprowadź znaki, przytrzymując przycisk Shift. Natychmiastowa konwersja czapek na odwrotność jest możliwa w trybie automatycznym za pomocą specjalnego konwertera dolnego rejestru znaków. Wcześniej takie narzędzia były dostępne tylko jako specjalistyczne programy i Dodatki. Nawet w potężnych edytorach tekstu i pakietach biurowych raczej nie znajdziesz możliwości tłumaczenia liter z jednej litery na drugą. Pomimo ciągłego zapotrzebowania na tę funkcję, programiści z jakiegoś powodu nie dodali jej do swojego oprogramowania. I tylko w złożonych i profesjonalnych edytorach tekstu dla programistów i programistów można znaleźć funkcję konwertera przypadków znaków. Na tej stronie możesz przetłumaczyć tekst na niższy semestr online, bez uciekania się do potrzeby specjalistycznego oprogramowania. Nasz konwerter małych liter pomoże Ci szybko poprawić często występującą sytuację: «wpisałeś tekst w trybie dużych liter, ale powinieneś był wpisać go małymi literami».

Ten konwerter rejestru rozwiązuje następujące problemy i problemy, które często występują u użytkowników Internetu podczas pracy z tekstem: co powinienem zrobić, jeśli wpisałem tekst za pomocą czapek? Jak anulować Czapki podczas ich wprowadzania? Gdzie mogę usunąć tryb tekstowy Caps? Jak mogę zmniejszyć wielkość tekstu? Jak przekonwertować wszystkie litery w tekście Z Dużych na małe? Jak anulować wprowadzanie wielkich liter dla całego tekstu?

Nasz konwerter może być przydatny do edycji wiadomości tekstowych, gdy internauci często korzystają z czapek i potrzebują szybkiej edycji. Wielu internautów wprowadza tekst z oczywiście niepoprawnymi znakami wielkości liter, próbując wzmocnić efekt i zwrócić na niego uwagę. Korzystając z naszego narzędzia do redukcji przypadków, możesz natychmiast poprawić sytuację i uporządkować tekst.

Jak przekonwertować tekst na małe litery online

Możesz użyć dowolnego procesora tekstu, wtyczek dodawania lub bezpłatnych narzędzi do konwersji. Ręczne tłumaczenie przypadku znaków jest dość żmudnym procesem, dlatego zalecamy używanie automatycznych narzędzi do dużych tekstów. Nie jest konieczne instalowanie konwertera małych liter jako programu. Nowoczesne technologie umożliwiają konwersję na małe litery bezpośrednio w oknie przeglądarki urządzenia. Konwerter małych liter (caps cancellation converter) pozwoli Ci zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku. Zastąpienie dużych liter ich małymi odpowiednikami lub zmniejszenie obudowy jest dostępne online. Możesz zrobić tekst małymi literami na tej stronie za pomocą narzędzia Case Corrector.

Mały konwerter tekstu online dostępny na tej stronie to przydatne narzędzie, które może być przydatne podczas edycji tekstów. Konwersja znaków tekstowych do dolnego rejestru jest prawie natychmiastowa. Jeśli to możliwe, formatowanie tekstu jest zachowywane podczas tej operacji. Liczby i znaki interpunkcyjne nie mają pojęcia «wielkość liter», więc nie zmieniają się podczas konwersji na małe litery. Należy pamiętać, że w niektórych językach poszczególne litery mają znaczne różnice w reprezentacji wielkich i małych liter i pojawiają się jako oddzielne, niepowiązane litery. Istnieją również znaki, które mają zewnętrznie identyczną reprezentację w obu rejestrach, ale są uważane za różne i mają różne kody.

Jeśli wybierzesz opcję «losowe litery» w Ustawieniach konwertera, tylko część liter wybranych w dowolny sposób zostanie przekonwertowana na małe litery. Rezultatem jest interesujący efekt, gdy niektóre litery pozostaną w oryginalnym przypadku, a niektóre zostaną przekonwertowane na małe litery. Oznacza to, które litery zostaną przekonwertowane na małe litery, określa się losowo. Jeśli chcesz ustawić losowo zarówno duże, jak i małe litery, dostępny jest losowy konwerter wielkości liter.

Teraz możesz konwertować tekst na małe litery online, bez uciekania się do korzystania ze specjalistycznych programów konwertujących lub edytorów tekstu. Tłumaczenie online tekstu na małe litery oszczędza czas, ponieważ nasz konwerter toolover wykonuje swoją pracę niemal natychmiast. Tutaj znajdziesz konwerter trybu tekstowego od góry do dołu. Nasz konwerter wypłat caps jest dostępny przez całą dobę na tej stronie. Każdy może korzystać z konwertera anulowania capslock całkowicie bezpłatnie. Konwerter dużych na małe litery działa online i jest dostępny dla użytkowników dowolnego urządzenia: komputera, tabletu lub smartfona. Konwersja wielkich liter na małe litery odbywa się natychmiast, bezpośrednio w oknie przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów. Do tej konwersji nie jest wymagana instalacja. Konwertuj małe lub duże teksty na tryb małych liter.

Urządzenie zmniejszające wielkość liter ma na celu zmniejszenie widocznego rozmiaru liter w tekście, zmieniając je z dużych na małe (z wielkich na małe, z wielkich na wielkie). Możesz przekonwertować cały tekst lub wybrane pojedyncze znaki na małe litery: pierwsza litera każdego zdania na małe (usuwanie wielkich liter), pierwsza litera każdego słowa na małe litery, losowa litera na małe litery.

To narzędzie tekstowe jest czasami nazywane Capslock Remover, czyli konwerterem anulowania efektu capslock. Możesz szybko dokonać minimalnego przypadku dla dowolnego tekstu, ta opcja jest przydatna do poprawek lub edycji redakcyjnych. Wersja online działa podobnie do programu korektora do korygowania wielkości liter. Jeśli wpisałeś tekst w niewłaściwym przypadku, za pomocą neutralizatora case możesz szybko poprawić sytuację. Tekst do poprawienia wielkości liter należy wpisać w górnym polu.

Narzędzie dla moderatorów, możesz szybko poprawić tekst wprowadzony przez caps, przekonwertować caps na zwykły. Dla tych, którzy lubią używać wielu czapek. Urządzenie zmniejszające wielkość liter, które zastępuje wszystkie wielkie litery podobnymi małymi literami.

Bardzo szybki neutralizator czapek tekstowych. Możesz ustawić ustawienia, poprawiając wszystko oprócz wielkich liter. Używamy konwertera, aby dostosować posty użytkowników na forum podczas moderacji. Użytkownicy lubią pisać czapki, ale nie ma wbudowanej funkcji konwersji, anulowania lub usuwania czapek. Cały duży tekst natychmiast staje się mały. Przekonwertowany tekst wygląda tak samo na wszystkich urządzeniach. Nie ma powiązania z urządzeniem ani systemem operacyjnym. Korektor wielkości liter koryguje nieprawidłowo ustawioną wielkość liter tekstu. Szybko przetłumaczyłem wszystkie duże litery na małe wielkie. Możesz szybko doprowadzić tekst do ogólnie przyjętych standardów.