Bezplatné online minusky převaděč

Home → Tools
Používejte tento konvertor pro převod všech symbolů textu v libovolném jazyce na malá. Po převodu velká písmena budou přeneseny do malého (Příklad textu malá písmena). Speciální symboly, mezery, interpunkce, a také číslo při převodu z rejstříku horní do spodní budou považovány za konstanty. Je-li v textu se vyskytují opční listy v malá, po převodu budou také zůstane bez změn.
Vložit text pro převod:
 všechny symboly  náhodné symboly
Converting ...
Výsledek převodu na malá písmena:


Chcete-li provést konverzi symbolů textu na malá je možné pomocí speciálních konvertorů. To je v žádném případě nezbytné, aby to vytvořit malý-konvertor ve formě programu. Současné metody umožňují provádět konverzi textu na malá písmena v okně prohlížeče vaší digitální jednotky. Převodník (převodník zrušení kapsa) vám ušetří množství času a sil. Výměna velkých písmen na jejich malé ekvivalenty v on-line podobě.

Dolní minusky převaděč z na této stránce-užitečný nástroj, který vám může ukázat jako užitečné s úpravou (korekce) textů. Konverze symbolů textu na malá písmena (malá písmena) se provádí prakticky okamžitě. Formátování textu s touto operací zůstane. Čísla a znaky interpunkce pojmu "Register" nemají; Proto se nemění během převodu na malá písmena. Je třeba vzít v úvahu, že v některých jazycích samostatná písmena mají významné rozdíly v myšlence v velká a malá písmena a vypadají jako samostatné, nejsou spojeny s ostatními písmeny.

Nyní můžete převést text na malá on-line, aniž by běžel na použití specializované program-konvertory nebo textové editory. Tento zdarma online-malá-Překladatel textu economizes váš čas. Na této stránce najdete konvertor horního režimu textu v dolní (převodník odstranění kapsa, konvertor zrušení kapsloka) nebo převodníku velkých písmen do malé (horní pokladní velkých písmen do dolní malé). Konverze se provádí okamžitě, přímo v okně vašeho prohlížeče bez nutnosti instalace doplňků.

Na klávesnici počítače ve většině případů malé symboly jsou zahrnuty do po-Silence. Pro jeho nucené Start (nebo vypnutí režimu horního registru, vypnutí režimu CAPS LOCK), je nutné dokončit sklizeň klíč CAPS LOCK (lampa režimu zavedení velkých písmen do horního v pravém úhlu k úhel t on klávesnice nad NUM Pad to půjde ven), nebo zavést symboly, udržení směny. Okamžitý převod velkých symbolů na malé je možné v automatickém režimu speciálním konvertorem symbolů.

Dostupné možnosti výběru před kliknutím na tlačítko Převést: Tato malá on-line-converter-užitečný nástroj, který vám může pomoci s editací (oprava) všech textů. Převod symbolů textu z jakéhokoli případu na malá písmena se provádí prakticky okamžitě. Formátování textu s touto operací zůstane. Čísla a znaky interpunkce pojmu «registr» nemají; proto se během převodu na lovercase nemění. Je třeba vzít v úvahu, že v některých jazycích mají samostatná písmena významné rozdíly v myšlence v horních a malých písmenech a vypadají jako samostatná písmena, která nejsou navzájem spojena.

Tento bezplatný nástroj můžete použít k překladu všech znaků textu v jakémkoli jazyce do režimu malých písmen. Každé velké písmeno v důsledku převodu bude malé. Typ korekce případu závisí na vybraných možnostech, aktuální režim je zvýrazněn a označen barvou. Chcete-li vybrat nebo změnit režim, stačí kliknout na požadovaný. Naši uživatelé často nazývají tento nástroj case resetter. Ve skutečnosti zruší režim horního zadávání textu a nastaví počáteční úroveň písmen, nejnižší, nastavenou ve výchozím nastavení. Můžete upravit libovolný text v okamžitém režimu, což šetří váš čas. Opravte nesprávný registr na správný pomocí našeho minimalizátoru registrů.

Jak mohu převést text na malá písmena

Většina počítačových klávesnic má ve výchozím nastavení povolena malá písmena. Chcete-li jej vynutit (nebo zakázat režim velkých písmen / zakázat režim Caps), stiskněte klávesu Caps Lock (kontrolka režimu Caps Lock v pravém horním rohu klávesnice nad Num Pad zhasne). Existuje další způsob, který je vhodný pro krátkodobou aktivaci režimu zadávání malých písmen-zadejte znaky a podržte tlačítko Shift. Okamžitá konverze čepic na reverzní je možná v automatickém režimu speciálním převodníkem dolního registru znaků. Dříve byly takové nástroje k dispozici pouze jako specializované programy a doplňky. I ve výkonných textových editorech a kancelářských balících pravděpodobně nenajdete schopnost překládat písmena z jednoho znakového případu do druhého. Navzdory neustálé potřebě této funkce ji vývojáři z nějakého důvodu nepřidali do svého softwaru. A pouze ve složitých a profesionálních textových editorech pro kodéry a programátory najdete funkci převaděče znaků. Na této stránce můžete přeložit text do dolního semestru online, aniž byste se uchýlili k potřebě specializovaného softwaru. Náš převodník malých písmen vám pomůže rychle napravit často se vyskytující situaci: «zadali jste text ve velkém režimu, ale měli jste jej napsat malými písmeny».

Tento převodník registru řeší následující problémy a problémy, které se často vyskytují uživatelům Internetu při práci s textem: Co mám dělat, když jsem text zadal pomocí velkých písmen? Jak zruším čepice při jejich zadávání? Kde mohu odstranit Textový režim Caps? Jak mohu zmenšit velikost textu? Jak převedu všechna písmena v textu z velkých na malá? Jak zruším zadávání velkých písmen pro celý text?

Náš převodník může být užitečný pro úpravy textových zpráv, když se uživatelé Internetu často uchylují k čepicím a potřebují rychlé úpravy. Mnoho uživatelů internetu zadává text se zjevně nesprávnými znaky velkých a malých písmen, snaží se zvýšit efekt a upozornit na něj. Pomocí našeho nástroje pro redukci případů můžete okamžitě opravit situaci a dát text do pořádku.

Jak převést text na malá písmena online

Můžete použít libovolný textový procesor, přídavné pluginy nebo tyto bezplatné konverzní nástroje. Ruční překlad případu znaku je poměrně zdlouhavý proces, proto doporučujeme používat automatizované nástroje pro velké texty. Není nutné instalovat převodník malých písmen jako program. Moderní technologie vám umožňují převést na malá písmena přímo v okně prohlížeče vašeho zařízení. Converter malých písmen (caps cancellation converter) vám ušetří spoustu času a úsilí. Nahrazení velkých písmen jejich malými ekvivalenty nebo zmenšení případu je k dispozici online. Na této stránce můžete vytvořit text malými písmeny pomocí nástroje Case Corrector Tool.

Malý online převodník textu dostupný na této stránce je užitečným nástrojem, který vám může být užitečný při úpravách textů. Převod textových znaků do spodního registru je téměř okamžitý. Pokud je to možné, formátování textu je během této operace zachováno. Čísla a interpunkční znaménka nemají pojem «case», takže se při převodu na malá písmena nemění. Vezměte prosím na vědomí, že v některých jazycích mají jednotlivá písmena významné rozdíly v reprezentaci velkých a malých písmen a zobrazují se jako samostatná nesouvisející písmena. Existují také některé znaky, které mají v obou registrech navenek identické zastoupení, ale jsou považovány za odlišné a mají různé kódy.

Pokud v nastavení převaděče vyberete možnost «náhodná písmena», bude pouze část písmen vybraných libovolným způsobem převedena na malá písmena. Výsledkem je zajímavý efekt, kdy některá písmena zůstanou v původním případě a některá budou převedena na malá písmena. To znamená, která písmena budou převedena na malá písmena, je určena náhodně. Pokud potřebujete náhodně nastavit velká i malá písmena, je k dispozici převodník náhodných případů.

Nyní můžete převádět text na malá písmena online, aniž byste se uchýlili k použití specializovaných převaděčových programů nebo textových editorů. Online překlad textu na malá písmena vám ušetří čas, protože náš převaděč nástrojů dělá svou práci téměř okamžitě. Zde najdete převodník textového režimu shora dolů. Naše caps odstoupení converter je k dispozici po celý den na této stránce. Kdokoli může použít CapsLock cancellation converter zcela zdarma. Převodník velkých až malých písmen funguje online a je k dispozici uživatelům jakéhokoli zařízení: počítače, tabletu nebo smartphonu. Převod velkých písmen na malá písmena se provádí okamžitě, přímo v okně prohlížeče, bez nutnosti instalace dalších komponent. Pro tuto konverzi není nutná žádná instalace. Převeďte malé nebo velké texty do režimu malých písmen.

Zařízení pro zmenšení velikosti písmen je navrženo tak, aby zmenšilo viditelnou velikost písmen v textu a otočilo je z velkých na malé (z velkých na malá, velká na velká). Můžete převést celý text nebo vybrané jednotlivé znaky na malá písmena: první písmeno každé věty na malá písmena (odstranění velkých písmen), první písmeno každého slova na malá písmena, náhodné písmeno na malá písmena.

Tento textový nástroj se někdy nazývá Capslock Remover, tj. Můžete rychle vytvořit minimální případ pro jakýkoli text, tato možnost je užitečná pro opravy nebo redakční úpravy. Online verze funguje podobně jako korektorový program pro opravu případů znaků. Pokud jste zadali text v nesprávném případě, pomocí neutralizátoru případů můžete situaci rychle napravit. Text pro opravu písmen znaků by měl být zadán do horního pole.

Nástroj pro moderátory, můžete rychle opravit text zadaný velkými písmeny, převést čepice na běžné. Pro ty, kteří rádi používají mnoho čepic. Zařízení pro zmenšení velikosti písmen, které nahrazuje všechna velká písmena podobnými malými písmeny. Velmi rychlý text caps neutralizátor. Nastavení můžete nastavit opravou všeho kromě velkých písmen. Používáme konvertor k úpravě uživatelských příspěvků na fóru během moderování. Uživatelé rádi píší velká písmena, ale neexistuje žádná vestavěná funkce pro převod, zrušení nebo odstranění velkých písmen. Veškerý velký text se okamžitě zmenší. Převedený text vypadá na všech zařízeních stejně. Neexistuje žádná vazba na zařízení nebo operační systém. The case corrector opravuje nesprávně nastavená velká a malá písmena textu. Rychle jsem přeložil všechna velká písmena do malých velkých písmen. Text můžete rychle přenést na obecně uznávané standardy.