Text převodníku velkými písmeny

Home → Tools
Tento bezplatný online nástroj vám pomůže převést všechna malá písmena textu na velká písmena ekvivalentní. Všechny symboly v textu po úpravě se staly velkými písmeny (nebo tzv. velké dopisy). Příklad převodu na velká písmena: Příklad textu. Pokud taková konverze není možná, dopis se nemění (záleží na abecedě). Převod na velká písmena, která jsou k dispozici pouze pro písmena, zahodit interpunkční symboly a čísla. Okamžitě konverzi na velká písmena ve vašem prohlížeči.

Vložte text, který chcete převést.:
 všechna písmena  náhodná písmena
 první písmeno všechna slova  první písmeno všech vět
 irreal chaos
Converting ...
Výsledek převodu:


Nástroj pro změnu textu ve webovém prohlížeči

Použijte náš bezplatný textový nástroj pro převod všech textových dopisů z malých na velká. Poté, co kapitalizace procesu přeložený text bude zvýrazněn. Níže jsou uvedeny kroky, jak to udělat v našem zdarma nástroj pro konverzi případů.

Vyberte text, u kterého chcete změnit velikost písmen na horní, zkopírovat do schránky a vložit do zdrojové textové oblasti.

Před převodem textu na velká písmena můžete vybrat příslušnou volbu ze seznamu hodnot. Například pokud chcete přeložit všechna písmena na velká písmena (na velká písmena), vyberte "všechny symboly" nebo "vše chars" možnost. Pokud chcete změnit na velká písmena náhodného textu symboly, vyberte "náhodná písmena" možnost (náhodně velkými písmeny efekt).

všechna písmena — pro převedení všech písmen na velká.
první písmeno vše slovo — chcete-li velké první písmeno každého slova.
první písmeno všechno věty — chcete-li velké první písmeno každé věty (případ věty).
náhodná písmena — pro velká náhodná písmena textu (náhodný případ).

Klepněte na tlačítko "změnit případ" spustit proces převodu.

Konvertovaný text bude vložen do "výsledný text" oblast a zvýrazněn pro další použití.

Změna velká a malá písmena textu

Velikost písmen (nebo velkých písmen) libovolného dokumentu můžete změnit na horní režim. Chcete-li změnit velikost písmen vybraného textu nebo dokumentu na počítači, smartphonu, tabletu, můžete použít následující metody.

Změna velká a malá písmena na PC pomocí klávesnice psaní

S psaní textu z klávesnice horní registr symbolů (velká písmena) lze získat stisknutím klávesy Shift nebo po povolení Caps Lock (kapslok). Když Caps Lock režim povolen, vše zadané znaky z klávesnice bude ve velkém nebo větším případě, dokud stisknete Caps Lock znovu tlačítko. Nemůžete změnit velikost písmen již zadávaných znaků, můžete pouze odstranit jeho a zadejte znovu v pravém případě.

Mnoho wordových a textových procesorů, programovacích a skriptovacích jazyků má speciální příkazy nebo funkce pro převod dat, textu nebo proměnné na velká písmena.

Transformujte případ na chytrém telefonu nebo tabletu

Na smartphony a tablety klávesnice není Caps Lock klíč nebo Shift klíč. Chcete-li na těchto zařízeních psát velkými písmeny, stiskněte na klávesnici na obrazovce klávesu šipka nahoru a poté písmeno, které chcete aktivovat velkými písmeny.

Tam jsou také některé software, plugin nebo moduly, které podporují schopnost změnit případ textu, který již byl zadán.

Převést všechny texty na velká písmena online zdarma

Zdarma online symboly překladatel z malých písmen na velká písmena. Large chars text generátor pro jakýkoli dokument bez nutnosti instalace sčítání software nebo moduly (žádná instalace nutná). Rychlý převod textu na velké symboly.

Jak převést text na velká písmena online

Chcete-li převést text do horního rejstříku případ je možné pomocí speciálních konvertory, textové editory nebo on-line služby. Webové konverze symbolů do horního registru (CapsLock online) lze provádět na této stránce pomocí internetového prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu. Proces převodu registrů textu se vyskytuje ve všech dvojici sekund. Při psaní textu z klávesnice můžete získat velká písmena podržením klávesy Shift nebo povolením režimu Caps Lock. Tato možnost pro povolení velkých písmen je ve výchozím nastavení nastavena na většině počítačových systémů (výjimky v závislosti na národním prostředí, regionálním nastavení a standardech). Volba registru k nám přišla z doby psacích strojů, které se používaly k vytváření tištěných dokumentů v době před počítačem. Téměř všechny psací stroje měly dva registry, velký a Spodní, které byly přepínány speciálním tlačítkem. Velká písmena byla použita pro nadpisy, slova, která bylo třeba zvýraznit, a jednoduché zadávání velkých písmen. Malá písmena byla použita k zadání zbývajících znaků.

K přepnutí registru byl použit speciální klíč. Klávesa Shift se neformálně nazývá «tlačítko pro překlad případu» nebo «klávesa pro výběr případu». Tlačítko vedlo k vertikálnímu posunu kladiva s písmenem, které zasáhlo papír. Poprvé to bylo implementováno v 70.letech 19. století a poté se začalo používat všude: na kladivo bylo možné umístit několik písmen různých velikostí nebo stylů najednou (Kurzíva, Gotika, silná, ostrá). Caps Lock Key — «klíč zámku registru», který ve skutečnosti opravil klíč překladu registru ve stisknuté poloze.

Vzhledem k tomu, že nebyly přijaty žádné jasné normy, existovaly různé varianty přepínání a stanovení případu zadávání písmen. Buď bylo tlačítko opraveno, nebo bylo přidáno jiné, což vám umožnilo jednou přepnout případ a zadat jeden znak. Po zadání písmene se velká písmena automaticky přepnou na malá písmena, zatímco tlačítko klikne samo. Postupem času se to vše přesunulo do počítačové sféry a dnes je prezentováno ve formě známé klávesnice. Na klasické klávesnici počítače je případ zadávání písmen nastaven režimem Caps Lock (režim je aktivován a zrušen stisknutím odpovídajícího tlačítka na klávesnici, režimy jsou přepínány postupně), pokud je aktivován, budou použita velká písmena. Klávesa Shift umožňuje krátce přepsat nebo zrušit tento režim podržením při psaní znaku. Pokud režim Caps Lock není aktivován, podržte klávesu Shift a zadejte velká písmena. To platí při zadávání jednotlivých znaků, které chcete zadat velkými písmeny.

Ve většině textových editorů není funkce překladu velkých písmen v přímé podobě prakticky prezentována. Navzdory poptávce po této funkci ve většině případů nenajdete takové tlačítko «Přeložit na velká písmena», a to ani ve specializovaných textových procesorech pro programátory, sazeče a novináře... Z toho, co najdete, je to funkce automatického nastavení velkého písmene na začátku věty. A v textovém editoru typu Word můžete vytvořit styl zobrazení pro jakýkoli text s nastavením «velká písmena», ale text nebudete přímo převádět na velká písmena. Pokud takový text zkopírujete do jiného textového editoru, vybrané styly zobrazení budou s největší pravděpodobností ztraceny.

Oprava případu textu online

Je běžná situace, se kterou se setkal každý, kdo alespoň jednou napsal texty v editoru. Co mám dělat, když jsem text napsal malými písmeny, ale bylo nutné použít velká? Nyní vše zopakujte, zapněte čepice a znovu zadejte písmena. A pokud existuje mnoho písmen, úkol nahradit písmena velkými se stává velmi časově náročným. Jak automaticky přeložím text do velkých písmen? Navzdory důležitosti této funkce při úpravách textů většina textových editorů nemá funkci převodu případů nebo je implementována tak, že je téměř nemožné ji použít. Stačí použít náš bezplatný online překladač případů (online capser) online překladač na čepice a získat text velkými písmeny za pár sekund. Systém nahradí všechna malá písmena velkými písmeny v okamžitém režimu.

Nástroj pro překlad textových případů online

Velká písmena Online Text onverter na této stránce vám pomůže zvětšit velikost nebo velikost textu v online režimu, přeložit písmena dolní pokladny na horní. Nastavte text do režimu caps lock online jednoduchým kliknutím na tlačítko a přepněte všechna písmena textu do horního režimu. Náš převaděč velkých písmen nebo překladač znaků okamžitě nahradí malá písmena velkými písmeny v textu. Potřebujete zvýšit registr? Chcete zvýšit písmena textu? Pak jste přišli na správnou stránku. Podle našich informací je funkce převodu registru mezi uživateli velmi oblíbená. Tradičně jsou takové nástroje nabízeny jako program, ale pro prohlížeč máme verzi převaděče horního registru. Můžete jej použít na jakémkoli počítači, tabletu nebo mobilním zařízení s jakýmkoli operačním systémem. Zvětšení případu je možné u písmen v jakémkoli jazyce. Pokud jsou v textu již velká písmena, zůstanou při použití lupy velká písmena nezměněna. Všechna malá písmena se po kliknutí na tlačítko zvětší. Jinými slovy, všechna malá písmena lze automaticky nahradit velkými písmeny.

Změňte velká písmena nebo velká písmena textu online

Kliknutím na jedno tlačítko můžete změnit velikost písmen (nebo velká písmena) vybraného textu do horního režimu v libovolném dokumentu. Chcete-li změnit velikost písmen vybraného textu nebo dokumentu z malého na velký na PC, smartphonu nebo tabletu, můžete použít následující metody. Online překlad všech textových znaků na velká písmena lze provést na této stránce pomocí internetového prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu. Můžete vytvořit text velkými písmeny kdykoliv, protože služba uptime všech 24 hodin. Proces převodu textových písmen do horního režimu trvá jen několik sekund.

Jak převést text na velká písmena online

Chcete-li převést text (přenos znaků) do horního registru případu je možné pomocí speciálního programu-konvertory, textové editory nebo on-line-služby. Webový převod symbolů do horního registru (caps lok online) lze na této stránce provést pomocí internetového prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu. Proces převodu registrů textu se vyskytuje ve všech pro pár sekund. Tento online převodník můžete použít také pro opravu národního prostředí.