Vrije online tekst convertor aan in kleine letters

Home → Tools
Gebruik deze convertor voor het omzetten van alle symbolen van tekst in om het even welke taal in in kleine letters. Na omzetting zullen alle hoofdletters in klein (voorbeeld van tekst in in kleine letters) worden veranderd. De speciale symbolen, hiaten, tekens van punctuatie, zullen en ook aantal tijdens de omzetting van het hogere register in lager gehouden constanten zijn. Als in de tekst de waarborgen in in kleine letters worden ontmoet, na omzetting zullen zij ook zonder de veranderingen blijven.
Om te zetten deegtekst:
 alle symbolen  willekeurige symbolen
Converting ...
Omzettingsresultaat aan in kleine letters:


De omzetting van de symbolen van tekst aan in kleine letters uitvoeren is mogelijk met de hulp van de speciale convertors. Het is in geen geval noodzakelijk voor dit om louwercase-convertor in de vorm van het programma te vestigen. De eigentijdse methodes maken het mogelijk om de omzetting van tekst aan in kleine letters in het venster van browser van uw digitale eenheid uit te voeren. de convertor (convertor van de annulering van kapsa) zal aan u de massa van tijd en krachten bewaren. Vervanging van hoofdletters aan hun kleine equivalenten in online vorm. Converteert alle Kapitaal, grote letter in een tekenreeks naar in Onderkast, ook minuskel letters.

Kleine letters online-convertor van op deze pagina — nuttig hulpmiddel, dat aan u kan nuttig blijken met het uitgeven (het verbeteren) van teksten. De omzetting van de symbolen van tekst in in kleine letters (laag geval) wordt praktisch onmiddellijk uitgevoerd. De formatterende tekst met deze verrichting blijft. De aantallen en de tekens van punctuatie van concept „register“ hebben niet; daarom veranderen zij niet tijdens de omzetting in in kleine letters. Men zou moeten van mening zijn dat in sommige talen de afzonderlijke brieven significante verschillen in het idee in hoger en in kleine letters hebben en als afzonderlijk, verbonden aan elkaar geen brieven kijken. Hoofdletters in kleine letters converteert.

Nu kunt u tekst in online in kleine letters omzetten, zonder het komende lopen aan het gebruik van de gespecialiseerde programma-convertors of de tekstredacteurs. Deze vrije online-in kleine letters-vertaler van tekst bezuinigt uw tijd. Op deze pagina zult u de convertor van het hogere regime van tekst in lager (convertor van de verwijdering van kapsa, de convertor van de annulering van kapsloka) of convertor van hoofdletters in klein vinden (hogere kassa van hoofdletters in lagere klein). De omzetting wordt uitgevoerd onmiddellijk, direct in het venster van uw browser zonder de behoefte aan de installatie van toe:voegen-ONS. Converteert alle hoofd letters in een tekenreeks naar in kleineletters.

Op het toetsenbord van computer in de meerderheid van de gevallen is in kleine letters van symbolen inbegrepen aan po-stilte. Voor zijn gedwongen begin (of het uitzetten van het regime van het hogere register, van het uitzetten van het regime van kappenslot) het is noodzakelijk klaar zijn met het oogsten van de sleutel van Kappenslot (de lamp van het regime van de introductie van hoofdletters in het bovenleer door recht op de hoek van het toetsenbord boven Num-Stootkussen zal het uitgaan) of symbolen te introduceren, die Verschuiving behouden. De onmiddellijke omzetting van Grote Symbolen aan Klein is mogelijk in het automatische regime door de speciale convertor van symbolen. Kleine letters in hoofdletters omzetten.

Beschikbare opties voor selectie: Deze kleine Online-converter-handige tool, die u kan helpen met het bewerken (corrigeren) van alle teksten. De omzetting van de symbolen van de tekst van elk geval naar de kleine letters wordt praktisch onmiddellijk uitgevoerd. Het opmaken van tekst met deze bewerking blijft. Cijfers en tekens van interpunctie van het begrip «register» hebben geen; daarom veranderen ze niet tijdens de omzetting in de lovercase. Men moet bedenken dat in sommige talen de afzonderlijke letters aanzienlijke verschillen in het idee in de hoofd-en kleine letters hebben en eruit zien als afzonderlijke, de niet met elkaar verbonden letters.

U kunt deze gratis tool gebruiken voor het vertalen van alle tekens van tekst in elke taal in de small-case-modus. Elke hoofdletter als gevolg van de conversie zal klein worden. Het type gevalcorrectie is afhankelijk van de geselecteerde opties, de huidige modus is gemarkeerd en gemarkeerd met kleur. Om de modus te selecteren of te wijzigen, klikt u op de gewenste modus. Onze gebruikers noemen deze tool vaak een case resetter. Inderdaad, het annuleert de bovenste tekstinvoermodus en stelt het initiële casusniveau in, het laagste, standaard ingesteld. U kunt elke tekst in een instant-modus aanpassen, waardoor u tijd bespaart. Corrigeer het verkeerde register naar het juiste register met onze register minimalizer.

Hoe converteer ik tekst naar kleine letters?

De meeste computertoetsenborden hebben standaard kleine letters ingeschakeld. Om het aan te zetten (of hoofdlettermodus uit te schakelen / Caps-modus uit te schakelen), drukt u op de Caps Lock-toets (het lampje in de Caps Lock-modus in de rechterbovenhoek van het toetsenbord boven het Num-Pad gaat uit). Er is een andere manier die geschikt is voor kortetermijnactivering van de invoermodus voor kleine letters-voer tekens in terwijl u de Shift — knop ingedrukt houdt. De onmiddellijke omzetting van de hoofdletters naar de omgekeerde is in de automatische modus mogelijk door een speciale omvormer van het onderste register van tekens. Voorheen waren dergelijke tools alleen beschikbaar als gespecialiseerde programma ' s en add-ons. Zelfs in krachtige teksteditors en kantoorsuites is het onwaarschijnlijk dat u de mogelijkheid vindt om letters van het ene karakter naar het andere te vertalen. Ondanks de constante behoefte aan deze functie, hebben de ontwikkelaars het om de een of andere reden niet aan hun software toegevoegd. En alleen in complexe en professionele teksteditors voor coders en programmeurs kun je een karakter Case Converter functie vinden. Op deze pagina kunt u online tekst naar het lagere semester vertalen, zonder dat u gespecialiseerde software nodig hebt. Onze kleine letters converter zal u helpen snel een vaak voorkomende situatie te corrigeren: «U typte tekst in hoge letters, maar u had het in kleine letters moeten typen».

Deze registerconverter lost de volgende problemen en problemen op die vaak voorkomen bij internetgebruikers bij het werken met tekst: wat moet ik doen als ik de tekst met hoofdletters heb getypt? Hoe annuleer ik Caps wanneer ik ze invoer? Waar Kan ik de Caps-tekstmodus verwijderen? Hoe kan ik het geval van tekst verminderen? Hoe converteer ik alle letters in de tekst van groot naar klein? Hoe annuleer ik het invoeren van hoofdletters voor de hele tekst?

Onze converter kan nuttig zijn voor het bewerken van tekstberichten wanneer internetgebruikers vaak hun toevlucht nemen tot hoofdletters en snelle bewerking nodig hebben. Veel internetgebruikers voeren tekst in met duidelijk onjuiste hoofdletters, in een poging het effect te verbeteren en de aandacht erop te vestigen. Met onze case-reduction tool kunt u de situatie direct corrigeren en de tekst op orde brengen.

Hoe tekst te converteren naar kleine Letters online

U kunt elke tekstverwerker, plug-ins voor toevoeging of deze gratis conversietools gebruiken. Het handmatig vertalen van de karaktercase is een nogal vervelend proces, dus we raden aan om geautomatiseerde tools te gebruiken voor grote teksten. Het is niet nodig om de kleine letters converter als een programma te installeren. Met moderne technologieën kunt u rechtstreeks in het browservenster van uw apparaat naar kleine letters converteren. Kleine letters converter (caps cancellation converter) bespaart u veel tijd en moeite. Het vervangen van grote letters door hun kleine equivalenten of het verkleinen van de behuizing is online beschikbaar. U kunt de tekst in kleine letters op deze pagina maken met de Case Corrector Tool.

De kleine letters online tekst converter beschikbaar op deze pagina is een nuttig hulpmiddel dat nuttig kan zijn voor u bij het bewerken van teksten. Het omzetten van teksttekens naar het onderste register is bijna onmiddellijk. Indien mogelijk wordt de tekstopmaak tijdens deze bewerking behouden. Cijfers en leestekens hebben niet het concept van «hoofdletter», dus ze veranderen niet bij het omzetten naar kleine letters. Let op: in sommige talen hebben afzonderlijke letters aanzienlijke verschillen in hoofdletters en kleine letters en verschijnen ze als afzonderlijke, niet-gerelateerde letters. Er zijn ook enkele tekens die in beide registers een uiterlijk identieke weergave hebben, maar die als verschillend worden beschouwd en verschillende codes hebben.

Als u de optie «willekeurige letters» selecteert in de converter-instellingen, wordt slechts een deel van de letters die op een willekeurige manier zijn geselecteerd, omgezet in kleine letters. Het resultaat is een interessant effect, wanneer sommige letters in de oorspronkelijke Letter blijven en sommige worden omgezet in kleine letters. Dat wil zeggen, welke letters worden omgezet in kleine letters wordt willekeurig bepaald. Als u zowel hoofdletters als kleine letters willekeurig moet instellen, is er een willekeurige casusconverter beschikbaar.

Nu kunt u online tekst naar kleine letters converteren, zonder gebruik te maken van gespecialiseerde converterprogramma ' s of teksteditors. Online vertaling van tekst naar kleine letters bespaart u tijd, omdat onze toolover converter vrijwel direct zijn werk doet. Hier vindt u een top-to-bottom text mode converter. Onze caps withdrawal converter is 24 uur per dag beschikbaar op deze pagina. Iedereen kan de capslock cancellation converter volledig gratis gebruiken. De Groot-naar-klein Letter converter werkt online en is beschikbaar voor gebruikers van elk apparaat: computer, tablet of smartphone. Conversie van hoofdletters naar kleine letters wordt direct uitgevoerd, direct in uw browservenster, zonder dat u extra componenten hoeft te installeren. Geen installatie nodig voor deze conversie. Converteer kleine of grote teksten naar kleine letters.

Het hoofdletterreductieapparaat is ontworpen om de zichtbare grootte van letters in de tekst te verkleinen, waardoor ze van groot naar klein worden veranderd (van hoofdletters naar kleine letters, hoofdletters naar hoofdletters). U kunt de hele tekst of geselecteerde afzonderlijke tekens omzetten in kleine letters: de eerste letter van elke zin in kleine letters (waarbij hoofdletters worden verwijderd), de eerste letter van elk woord in kleine letters, een willekeurige letter in kleine letters.

Dit tekstgereedschap wordt soms Capslock Remover genoemd, dat wil zeggen een CapsLock-effectannuleringsconverter. U kunt snel een minimumcase maken voor elke tekst, Deze optie is handig voor correcties of redactionele bewerkingen. De online versie werkt op dezelfde manier als het proofreader-programma voor het corrigeren van de casus van tekens. Als u de tekst in de verkeerde case hebt ingevoerd, kunt u de situatie snel corrigeren met behulp van de case neutralizer. De tekst voor het corrigeren van het karakter moet worden ingevoerd in het bovenste veld.

Een tool voor moderators, kunt u snel de tekst ingevoerd door caps corrigeren, caps converteren naar normaal. Voor degenen die graag veel caps gebruiken. Een hoofdletterreductieapparaat dat alle hoofdletters vervangt door soortgelijke kleine letters.

Een zeer snelle tekst caps neutralisator. U kunt de instellingen instellen door alles te corrigeren, behalve de hoofdletters. We gebruiken een converter om gebruikersberichten op het forum aan te passen tijdens moderatie. Gebruikers schrijven graag caps, maar er is geen ingebouwde functie voor het converteren, annuleren of verwijderen van caps. Alle grote tekst wordt meteen klein. De geconverteerde tekst ziet er op alle apparaten hetzelfde uit. Er is geen binding aan het apparaat of besturingssysteem. De hoofdlettercorrector corrigeert het verkeerd ingestelde karakter van de tekst. Ik heb alle grote letters snel vertaald in kleine hoofdletters. U kunt de tekst snel naar algemeen aanvaarde normen brengen.