Internet texty veľké prevodník

Home → Tools
Táto bezplatná on-line nástroj vám pomôže previesť všetky text je malé písmená na to je veľké ekvivalent. Všetky symboly v texte po úprave sa stali veľkými písmenami (alebo takzvanými veľkými písmenami). Príklad konverzie na veľké písmená: príklad textu. Ak takáto Konverzia nie je možná, list je nezmenený (závisí od abecedy). Konverzia na veľké písmená k dispozícii len pre písmená, vypustiť interpunkčné znamienka a čísla. Okamžite konverzie na veľké písmená vo vašom prehliadači.
Prilepenie textu na konverziu:
 všetky písmená  náhodných písmen
 prvé písmeno všetky slová  prvé písmeno všetky vety
Converting ...
Výsledok konverzie:


Nástroj na zmenu textu vo webovom prehľadávači

Použite náš bezplatný on-line textový nástroj pre konverziu všetkých textových listov od malých až po veľké písmená. Po procese kapitalizácie preložený text bude zvýraznený. Nižšie sú uvedené kroky, ako to urobiť v našom voľnom prípade konverzný nástroj.

Vyberte text, pre ktorý chcete zmeniť prípad na horný režim, skopírujte ho do schránky a vložte do oblasti zdrojového textu.

Pred konverziou textu na veľké písmená môžete vybrať príslušnú možnosť zo zoznamu hodnôt. Napríklad, ak chcete preložiť všetky písmená na veľké písmená (na veľké písmená všetky písmená), vyberte "všetky symboly" alebo "všetko znaky" možnosť. Ak chcete zmeniť na veľké písmená náhodný textu symbolmi, vyberte "náhodný písmená" možnosť (náhodné imanie efekt).

všetky písmená — ak chcete využiť všetky písmená.
prvé písmeno všetko slovo — pre veľké písmená na každé slovo.
prvý list všetko veta — na veľké písmená na prvé písmeno každej vety (veta prípad).
náhodné písmená — ak chcete navolenie náhodných písmen textu (náhodný prípad).

Kliknite na "zmeniť prípad" tlačidlo pre spustenie procesu konverzie.

Konvertovaný text sa vloží do oblasti "výsledok text" a zvýrazní sa pre ďalšie použitie.

Zmena prípadu textu

Môžete zmeniť prípad (alebo veľké písmená) ľubovoľného dokumentu do horného režimu. Ak chcete zmeniť prípad vybratého textu alebo dokumentu v počítači, smartfóne, tablete, môžete použiť nasledujúce metódy.

Meniace sa veci na hornej na PC pomocou klávesnice písania

Pri písaní textu z klávesnice Horný register symbolov (veľké) možno získať stlačením klávesu Shift kľúč alebo po zapnutí Caps Lock. Keď je zapnutý režim Caps Lock, všetko napísané znaky z klávesnice budú vo veľkom alebo väčšom prípade až do stlačenia tlačidla Caps Lock. Nie je možné zmeniť písmená už zadané znaky, len môžete odstrániť jeho a typ opäť v pravom prípade.

Mnoho textových procesorov, programovacích a skriptovacích jazykov má špeciálne príkazy alebo funkcie na konvertovanie údajov, textu alebo premenných na veľké písmená.

Premeniť puzdro na smartfóne alebo tablete

Na smartphonoch a tabletoch klávesnica neexistuje žiadny Caps Lock kľúč alebo Shift kľúč. Ak chcete vytvoriť veľké písmeno na týchto zariadeniach, stlačte kláves šípka nahor na klávesnici na obrazovke a potom písmeno, ktoré sa má kapitalizovať.

Tam sú tiež niektoré softvér, plugin alebo moduly, ktoré podporujú možnosť zmeniť prípad textu, ktorý už bol napísaný.

Previesť všetky texty na veľké písmená online zadarmo

Voľný Online symboly prekladateľ z malých písmen na veľké písmená. Veľké znaky text generátor pre akýkoľvek dokument bez nutnosti inštalácie softvéru alebo modulov (bez nutnosti inštalácie). Rýchly prevod textu na veľké symboly.

Ako previesť text na veľké písmená online

Ak chcete previesť text do horného registra prípad je možné s pomocou špeciálnych softvare prevodníky, textové editory alebo online-služby. On-line konverziu symbolov do horného registra (CapsLock online) je možné vykonať na tejto stránke pomocou internetového prehliadača vášho počítača, tabletu alebo smartfónu. Proces konverzie registrov textu sa vyskytuje vo všetkých pár sekúnd. Pri písaní textu z klávesnice môžete získať veľké písmená podržaním klávesu Shift alebo povolením režimu Caps Lock. Táto možnosť zapnutia veľkých písmen je predvolene nastavená na väčšine počítačových systémov (výnimky závisia od miestneho nastavenia, regionálnych nastavení a štandardov). Voľba registra k nám prišla od čias písacích strojov, ktoré sa používali na vytváranie tlačených dokumentov v predpočítačovej ére. Takmer všetky písacie stroje mali dva registre, veľký a spodný, ktoré boli prepínané špeciálnym tlačidlom. Veľké písmená sa používali na nadpisy, slová, ktoré bolo potrebné zvýrazniť, a na jednoduché zadávanie veľkých písmen. Na zadanie zostávajúcich znakov sa použili malé písmená.

Na prepnutie registra bol použitý špeciálny kľúč. Kláves Shift sa neformálne nazýva «tlačidlo prekladu písmen «alebo» kláves výberu písmen». Tlačidlo viedlo k vertikálnemu posunu kladiva s písmenom, ktoré zasiahlo papier. Prvýkrát to bolo implementované v roku 1870 a potom sa začalo používať všade: na kladivo bolo možné naraz umiestniť niekoľko písmen rôznych veľkostí alebo štýlov (Kurzíva, gotika, silná, ostrá). Kláves Caps Lock, «kľúč zámku registra», ktorý skutočne opravil kláves prekladu registra v stlačenej polohe.

Keďže neboli prijaté žiadne jasné normy, existovali rôzne variácie prepínania a stanovovania prípadov zadávania písmen. Buď bolo tlačidlo opravené, alebo bolo pridané ďalšie, čo vám umožnilo raz prepnúť prípad a zadať jeden znak. Po zadaní písmena sa veľké písmená automaticky prepnú na malé písmená, zatiaľ čo tlačidlo klikne samo. Postupom času sa to všetko presunulo do počítačovej sféry a dnes je prezentované vo forme známej klávesnice. Na klasickej klávesnici počítača je prípad zadávania písmen nastavený režimom Caps Lock (režim sa aktivuje a zruší stlačením príslušného tlačidla na klávesnici, režimy sa prepínajú postupne), ak je aktivovaný, použijú sa veľké písmená. Kláves Shift vám umožňuje krátko prepísať alebo zrušiť tento režim podržaním pri písaní znaku. Ak režim Caps Lock nie je aktivovaný, podržte stlačený kláves Shift a zadajte veľké písmená. Platí to pri zadávaní jednotlivých znakov, ktoré chcete zadať veľkými písmenami.

Vo väčšine textových editorov nie je funkcia prekladu na veľké písmená v priamej podobe prakticky prezentovaná. Napriek dopytu po tejto funkcii vo väčšine prípadov nenájdete také tlačidlo «Preložiť na veľké písmená», a to ani v špecializovaných textových procesoroch pre programátorov, sadzačov a novinárov. Z toho, čo nájdete, je to funkcia automatického nastavenia veľkého písmena na začiatku vety. A v textovom editore typu Word môžete vytvoriť štýl zobrazenia pre ľubovoľný text s nastaveniami «veľkých písmen», ale text nebudete priamo prevádzať na veľké písmená. Ak skopírujete takýto text do iného textového editora, vybrané štýly zobrazenia sa s najväčšou pravdepodobnosťou stratia.

Oprava prípadu textu online

Je bežná situácia, s ktorou sa stretol každý, kto aspoň raz napísal texty v editore. Čo mám robiť, ak som text napísal malými písmenami, ale bolo potrebné použiť veľké? Teraz všetko zopakujte, zapnite čiapky a znova napíšte písmená. A ak je veľa písmen, úloha nahradenia písmen veľkými sa stáva veľmi časovo náročnou. Ako môžem Automaticky preložiť text na Caps? Napriek dôležitosti tejto funkcie pri úprave textov väčšina textových editorov nemá funkciu prevodu prípadov alebo je implementovaná tak, že je takmer nemožné ju použiť. Stačí použiť náš bezplatný online prekladač písmen (online capser) online prekladač na veľké písmená a získať text veľkými písmenami za pár sekúnd. Systém nahradí všetky malé písmená veľkými písmenami v okamžitom režime.

Nástroj na prekladanie textových prípadov online

Veľké písmená online text zapnutéverter na tejto stránke Vám pomôže zväčšiť veľkosť alebo veľkosť textu v režime online, preložiť písmená dolnej pokladnice na hornú. Jednoduchým kliknutím na tlačidlo Nastavte text do režimu caps lock online a prepnite všetky písmená textu do horného režimu. Náš prevodník veľkých písmen alebo prekladač písmen okamžite nahradí malé písmená veľkými písmenami v texte. Potrebujete zvýšiť register? Chcete zväčšiť písmená textu? Potom ste prišli na správnu stránku. Podľa našich informácií je funkcia prevodu registra medzi používateľmi veľmi populárna. Tradične sa takéto nástroje ponúkajú ako program, ale pre prehliadač máme verziu konvertora horného registra. Môžete ho použiť na akomkoľvek počítači, tablete alebo mobilnom zariadení s akýmkoľvek operačným systémom. Zvýšenie prípadu je možné pre písmená v akomkoľvek jazyku. Ak sú v texte už veľké písmená, pri použití lupy na veľké písmená zostanú nezmenené. Všetky malé písmená sa po kliknutí na tlačidlo zväčšia. Inými slovami, všetky malé písmená je možné automaticky nahradiť veľkými písmenami.

Zmeňte veľké písmená alebo veľké písmená textu online

Kliknutím na jedno tlačidlo môžete zmeniť veľkosť písmen (alebo veľké písmená) vybratého textu na horný režim v ľubovoľnom dokumente. Ak chcete zmeniť prípad vybratého textu alebo dokumentu z malého na veľký na počítači, smartfóne alebo tablete, môžete použiť nasledujúce metódy. Online preklad všetkých textových znakov na veľké písmená je možné vykonať na tejto stránke pomocou internetového prehliadača vášho počítača, tabletu alebo smartfónu. Môžete vytvoriť text veľkými písmenami kedykoľvek, pretože služba uptime všetkých 24 hodín. Proces prevodu textového prípadu na režim uppe fir trvá len pár sekúnd.

Ako previesť text na veľké písmená online

Prevod textu (prenos znakov) do horného registra je možný pomocou špeciálnych programových prevodníkov, textových editorov alebo online služieb. Webový prevod symbolov do horného registra (caps Lok online) je možné vykonať na tejto stránke pomocou internetového prehliadača vášho počítača, tabletu alebo smartfónu. Proces konverzie registrov textu sa vyskytuje vo všetkých pre pár sekúnd. Tento online prevodník môžete použiť aj na opravu miestneho nastavenia.