Fri online-textomformare gemener

Home → Tools
Använd denna omformare för att konvertera alla symboler av text i något språk in i lowercasen. Efter omvandlingen alla versalar ska ändras in i det litet (exemplet av text i lowercasen). Speciala symboler, mellanrum, tecken av interpunktion, och numrerar också under omvandlingen från övreregistret in i det lägre ska vara hållna konstanter. Om i text berättigandena i lowercasen möts, efter omvandlingen dem också ska återstå utan ändringarna.
Degtext som ska konverteras:
 alla symboler  slumpmässiga symboler
Converting ...
Omvandlingsresultat till lowercase:


Att att bära ut omvandlingen av symbolerna av text till lowercasen är möjligt med hjälpmedlet av de speciala omformarna. Det är på inget sätt nödvändigt att detta upprättar louwercase-omformaren i form av programmet. Moderna metoder gör det möjligt att bära ut omvandlingen av text till lowercasen i fönstret av webbläsaren av din digitala enhet. Omformaren (omformare av annulleringen av kapsaen) ska spara till dig massen av tid och styrkor. Utbyte av versalar till deras lilla motsvarigheter i online-form.

Liten online-omformare från på denna sida — användbart hjälpmedel, som kan till dig bevisa användbart med redigera (korrigera) av texter. Omvandlingen av symbolerna av text in i lowercasen (lågt fall) bärs ut praktiskt ögonblickligen. Formateringstext med denna operation återstår. Nummer och tecknet av interpunktion av begreppet ”register” har inte; därför ändrar de inte under omvandlingen in i lowercasen. Man bör betrakta, att i några språk de separata bokstäverna har viktiga skillnader i idén i det övre och lowercasen och ser som separat, inte förbindelse med de bokstäver.

Nu kan du konvertera text in i det lilla online, utan kommande spring till bruket av de specialiserade program-omformarna eller textredaktörerna. Denna fria online liten-översättare av text hushåller din tid. På denna sida ska du finna omformaren av övrestyret av text i det lägre (omformaren av borttagningen av kapsaen, omformaren av annulleringen av kapslokaen) eller omformaren av versalar in i det litet (övrecashboxen av versalar in i det lägre litet). Omvandlingen bärs ut ögonblickligen, direkt i fönstret av din webbläsare utan behovet för installationen av tillfoga-ONS.

På tangentbordet av datoren i majoriteten av fallen är lowercasen av symboler inklusive po-tystnad. För dess tvungna start (eller roterande av av styret av övreregistret, av roterande av av styret av locklåset) är det nödvändigt att avsluta sig att skörda tangenten av locklåset (lampan av styret av inledningen av versalar in i upperen vid rakt till vinkeln av tangentbordet ovanför det numeriska blocket den ska gå ut) eller att introducera symboler som behåller förskjutningen. Den ögonblickliga omvandlingen av stora symboler till litet är möjlig i det automatiska styret vid den speciala omformaren av symboler.