Fri online-textomformare gemener

Home → Tools
Använd denna omformare för att konvertera alla symboler av text i något språk in i lowercasen. Efter omvandlingen alla versalar ska ändras in i det litet (exemplet av text i lowercasen). Speciala symboler, mellanrum, tecken av interpunktion, och numrerar också under omvandlingen från övreregistret in i det lägre ska vara hållna konstanter. Om i text berättigandena i lowercasen möts, efter omvandlingen dem också ska återstå utan ändringarna.
Degtext som ska konverteras:
 alla symboler  slumpmässiga symboler
Converting ...
Omvandlingsresultat till lowercase:


Att att bära ut omvandlingen av symbolerna av text till lowercasen är möjligt med hjälpmedlet av de speciala omformarna. Det är på inget sätt nödvändigt att detta upprättar louwercase-omformaren i form av programmet. Moderna metoder gör det möjligt att bära ut omvandlingen av text till lowercasen i fönstret av webbläsaren av din digitala enhet. Omformaren (omformare av annulleringen av kapsaen) ska spara till dig massen av tid och styrkor. Utbyte av versalar till deras lilla motsvarigheter i online-form.

Liten online-omformare från på denna sida — användbart hjälpmedel, som kan till dig bevisa användbart med redigera (korrigera) av texter. Omvandlingen av symbolerna av text in i lowercasen (lågt fall) bärs ut praktiskt ögonblickligen. Formateringstext med denna operation återstår. Nummer och tecknet av interpunktion av begreppet ”register” har inte; därför ändrar de inte under omvandlingen in i lowercasen. Man bör betrakta, att i några språk de separata bokstäverna har viktiga skillnader i idén i det övre och lowercasen och ser som separat, inte förbindelse med de bokstäver.

Nu kan du konvertera text in i det lilla online, utan kommande spring till bruket av de specialiserade program-omformarna eller textredaktörerna. Denna fria online liten-översättare av text hushåller din tid. På denna sida ska du finna omformaren av övrestyret av text i det lägre (omformaren av borttagningen av kapsaen, omformaren av annulleringen av kapslokaen) eller omformaren av versalar in i det litet (övrecashboxen av versalar in i det lägre litet). Omvandlingen bärs ut ögonblickligen, direkt i fönstret av din webbläsare utan behovet för installationen av tillfoga-ONS.

På tangentbordet av datoren i majoriteten av fallen är lowercasen av symboler inklusive po-tystnad. För dess tvungna start (eller roterande av av styret av övreregistret, av roterande av av styret av locklåset) är det nödvändigt att avsluta sig att skörda tangenten av locklåset (lampan av styret av inledningen av versalar in i upperen vid rakt till vinkeln av tangentbordet ovanför det numeriska blocket den ska gå ut) eller att introducera symboler som behåller förskjutningen. Den ögonblickliga omvandlingen av stora symboler till litet är möjlig i det automatiska styret vid den speciala omformaren av symboler.

Tillgängliga alternativ för val: Denna gemener online-omvandlare-användbart verktyg, som kan hjälpa dig med redigering (korrigering) av alla texter. Omvandlingen av symbolerna för text från vilket fall som helst till små bokstäver utförs praktiskt taget omedelbart. Formatering av text med den här åtgärden kvarstår. Siffror och tecken på skiljetecken av begreppet «register» har inte; därför ändras de inte under omvandlingen till älskaren. Man bör överväga att på vissa språk har de separata bokstäverna betydande skillnader i tanken i stora och små bokstäver och ser ut som separata, de inte kopplade till varandra bokstäver.

Du kan använda detta gratis verktyg för att översätta alla tecken på text på vilket språk som helst till småfallsläget. Varje versaler som ett resultat av omvandlingen blir små. Typen av fallkorrigering beror på de valda alternativen, det aktuella läget är markerat och markerat med färg. För att välja eller ändra läge, klicka bara på önskad. Våra användare kallar ofta detta verktyg en case resetter. Det avbryter faktiskt det övre textinmatningsläget och ställer in den ursprungliga fallnivån, den lägsta, som standard. Du kan justera vilken text som helst i ett omedelbart läge, vilket sparar tid. Korrigera fel register till rätt med vår registerminimaliserare.

Hur konverterar jag text till gemener

De flesta datortangentbord har små bokstäver aktiverade som standard. För att tvinga på den (eller inaktivera versaler / inaktivera Caps-läge), tryck på Caps Lock-tangenten (Caps Lock mode-lampan i det övre högra hörnet av tangentbordet ovanför Num Pad slocknar). Det finns ett annat sätt som är lämpligt för kortvarig aktivering av små bokstäver inmatningsläge-ange tecken medan du håller ned Shift — knappen. Omedelbar omvandling av kepsar till omvänd är möjlig i automatiskt läge med en specialomvandlare av det nedre registret av tecken. Tidigare var sådana verktyg endast tillgängliga som specialiserade program och tillägg. Även i kraftfulla textredigerare och kontorssviter är det osannolikt att du hittar möjligheten att översätta bokstäver från ett teckenfall till ett annat. Trots det ständiga behovet av den här funktionen har utvecklarna av någon anledning inte lagt till den i sin programvara. Och bara i komplexa och professionella textredigerare för kodare och programmerare kan du hitta en Teckenomvandlarfunktion. På den här sidan kan du översätta text till den lägre terminen online, utan att tillgripa behovet av specialiserad programvara. Vår gemeneromvandlare hjälper dig att snabbt korrigera en ofta förekommande situation: «du skrev text i versaler, men du borde ha skrivit den med gemener».

Denna registerkonverterare löser följande problem och problem som ofta uppstår för Internetanvändare när de arbetar med text: Vad ska jag göra om jag skrev texten med kepsar? Hur avbryter jag Kepsar när jag anger dem? Var Kan jag ta bort Caps text-läget? Hur kan jag minska fallet med text? Hur konverterar jag alla bokstäver i texten från Stora till små? Hur avbryter jag inmatning av stora bokstäver för hela texten?

Vår omvandlare kan vara användbar för att redigera textmeddelanden när Internetanvändare ofta tillgriper Kepsar och behöver snabb redigering. Många internetanvändare skriver in text med uppenbarligen felaktiga falltecken, försöker förbättra effekten och uppmärksamma den. Med vårt fallreduceringsverktyg kan du omedelbart rätta till situationen och ordna texten.

Hur konvertera text till små bokstäver online

Du kan använda någon textprocessor, tillägg plugins eller detta gratis konverteringsverktyg. Att översätta karaktärsfallet manuellt är en ganska tråkig process, så vi rekommenderar att du använder automatiserade verktyg för stora texter. Det är inte nödvändigt att installera gemeneromvandlaren som ett program. Med Modern teknik kan du konvertera till små bokstäver direkt i webbläsarfönstret på din enhet. Gemener converter (caps cancellation converter) kommer att spara mycket tid och ansträngning. Att ersätta stora bokstäver med sina små motsvarigheter eller minska fallet är tillgängligt online. Du kan göra texten med små bokstäver på den här sidan av Case Corrector Tool.

Den små bokstäver online text converter finns på denna sida är ett användbart verktyg som kan vara användbart för dig när du redigerar texter. Att konvertera texttecken till det nedre registret är nästan omedelbart. Om möjligt bevaras textformateringen under denna operation. Siffror och skiljetecken har inte begreppet «fall», så de ändras inte när de konverteras till små bokstäver. Observera att på vissa språk har enskilda bokstäver betydande skillnader i versaler och gemener och visas som separata, orelaterade bokstäver. Det finns också några tecken som har en utåt identisk representation i båda registren, men anses vara olika och har olika koder.

Om du väljer alternativet «slumpmässiga bokstäver» i omvandlarinställningarna, kommer endast en del av bokstäverna som valts på ett godtyckligt sätt att konverteras till små bokstäver. Resultatet är en intressant effekt, när några av bokstäverna kommer att förbli i originalfallet, och vissa kommer att konverteras till små bokstäver. Det vill säga vilka bokstäver som ska konverteras till små fall bestäms slumpmässigt. Om du behöver ställa in både stora och små bokstäver slumpmässigt finns det en slumpmässig fallomvandlare tillgänglig.

Nu kan du konvertera text till små bokstäver online, utan att tillgripa användningen av specialiserade konverteringsprogram eller textredigerare. Online översättning av text till gemener sparar tid, eftersom vår toolover converter gör sitt jobb nästan omedelbart. Här hittar du en topp-till-botten textläge omvandlare. Vår caps uttag omvandlare är tillgänglig dygnet runt på denna sida. Vem som helst kan använda capslock cancellation converter helt gratis. Large-to-small letter converter fungerar online och är tillgänglig för användare av alla enheter: dator, surfplatta eller smartphone. Konvertering av stora bokstäver till små bokstäver utförs direkt, direkt i webbläsarfönstret, utan att behöva installera ytterligare komponenter. Ingen installation krävs för denna konvertering. Konvertera små eller stora texter till gemener.

Den fallreducerande enheten är utformad för att minska den synliga storleken på bokstäver i texten, vrida dem från Stora till små (från versaler till små bokstäver, versaler till versaler). Du kan konvertera hela texten eller valda enskilda tecken till gemener: den första bokstaven i varje mening till gemener (ta bort versaler), den första bokstaven i varje ord till gemener, en slumpmässig bokstav till gemener.

Detta textverktyg kallas ibland Capslock Remover, det vill säga en capslock effect cancellation converter. Du kan snabbt göra ett minsta fall för vilken text som helst, det här alternativet är användbart för korrigeringar eller redaktionella ändringar. Onlineversionen fungerar på samma sätt som korrekturläsarprogrammet för att korrigera teckenfallet. Om du skrev in texten i fel fall kan du snabbt rätta till situationen med hjälp av case neutralizer. Texten för att korrigera teckenfallet ska anges i det övre fältet.

Ett verktyg för moderatorer, du kan snabbt korrigera texten som anges av kepsar, konvertera kepsar till vanliga. För dem som gillar att använda många kepsar. En fallreducerande enhet som ersätter alla stora bokstäver med liknande i små bokstäver.

En mycket snabb text caps neutralizer. Du kan ställa in inställningarna genom att korrigera allt utom versaler. Vi använder en omvandlare för att justera användarinlägg på forumet under moderering. Användare gillar att skriva kepsar, men det finns ingen inbyggd funktion för att konvertera, avbryta eller ta bort kepsar. All stor text blir omedelbart liten. Den konverterade texten ser likadan ut på alla enheter. Det finns ingen bindning till enheten eller operativsystemet. Fallkorrigeraren korrigerar textens felaktigt inställda teckenfall. Jag översatte snabbt alla stora bokstäver till små versaler. Du kan snabbt föra texten till allmänt accepterade standarder.