Fri stora fallet textomformare

Home → Tools
Detta fria online-hjälpmedel (webbaserad omformare för locklås) hjälper dig att konvertera all texts små bokstäver till det är den uppercase motsvarigheten (locklås direktanslutet). Alla texters bokstäver (symboler) efter omvandling blev (stora) huvudstäder. Exempel av omvandlingen till uppercase bokstäver: EXEMPELTEXT. Om ingen sådan omvandling är möjlig, är bokstaven oförändrad (beror på alphabyten). Omvandlingsprocess som är tillgänglig endast för bokstäver, skräpinterpunktionssymboler och nummer.
Degtext som ska konverteras:
 Alla uppercase symboler  Första bokstav allt ord
 Första bokstav allt sats  Slumpmässiga uppercase symboler
Converting ...
Omvandlingsresultat:

Konvertera några texter till upper-case online. Den upper-case online-fria omvandlingen för några resonerar. Fri online-symbolomformare till stora bokstäver. Omformare till huvudstadbokstäver för fritt.

Alternativ som är tillgängliga för valt (som är symboler som ska konverteras till stort):
Du kan realisera omvandlingssymboler till stora bokstav vid en av följande metoder: textredaktörer, manickar, omformare programvara, hjälpmedel eller online-tjänst. Ingen installation av någon krävd omvandlingsprogramvara - realisera din omedelbart uppercase omvandling på denna sida, genom att klicka en knapp. Den Uppercese omvandlingsprocessen tar några sekunder. Anmärkning: När du matar in text från det upperCase funktionsläget för tangentbordet som aktiverar vid den trängande förskjutningsknappen eller möjliggör locklåsfunktionsläge.

Hur man konverterar text till uppercase online

Att att konvertera text (överföring) in i övreregisterfallet är möjligt med hjälpmedlet av de speciala program-omformarna, textredaktörerna eller online-tjänst. Den webbaserade omvandlingen av symboler in i övreregistret (locklok direktanslutet) kan bäras ut på denna sida med hjälpmedlet av internetwebbläsaren av din dator, minnestavla eller Smartphone. Processen av omvandlingen av registren av text uppstår sammanlagt för paren av sekunder. Med samlingen av text från tangentbordet kan övreregistret av (upperCase) symboler erhållas och att behålla med inledningen tangenten av förskjutningen (förskjutning) eller after inklusive styret av locklåset (kapslok). Vanligt är denna version av starten av inledningen av versalar etablerad po-tystnad i majoriteten av ADB-system, men det finns undantag beroende av lokali, regionalt trimma och normal.

Korrigering av fallet med en text på nätet

Är en vanlig situation som alla som har skrivit texter i redaktören minst en gång har stött på. Vad ska jag göra om jag skrev texten i små bokstäver, men det var nödvändigt att använda stora? Gör om allt, sätt på locken och skriv bokstäverna igen. Och om det finns många bokstäver blir uppgiften att ersätta bokstäver med stora mycket tidskrävande. Hur översätter jag text till Caps automatiskt? Trots vikten av denna funktion vid redigering av texter har de flesta textredigerare inte fallkonverteringsfunktionen eller den implementeras på ett sådant sätt att det är nästan omöjligt att använda den. Använd bara vår gratis online case translator (Online capser) online översättare till Kepsar och få texten med stora bokstäver på några sekunder. Systemet ersätter alla små bokstäver med stora bokstäver i direktläge.

Text Fall översättare verktyg online

Versaler Online Text påverter på den här sidan hjälper dig att öka fallet eller storleken på texten i online-läge, översätt bokstäverna i det nedre kassaregistret till det övre. Ställ in din text till caps lock online-läge med ett enkelt klick på en knapp, växla alla bokstäver i texten till det övre läget. Vår versala omvandlare eller teckenfall översättare kommer omedelbart att ersätta små bokstäver med stora i texten. Behöver du höja registret? Vill du öka bokstäverna i texten? Då kom du till rätt sida. Enligt vår information är registerkonverteringsfunktionen mycket populär bland användarna. Traditionellt erbjuds sådana verktyg som ett program, men vi har en version av den övre registerkonverteraren för webbläsaren. Du kan använda den på vilken dator, surfplatta eller mobil enhet som helst med vilket operativsystem som helst. Att öka fallet är möjligt för bokstäver på vilket språk som helst. Om det redan finns stora bokstäver i texten kommer de att förbli oförändrade när du använder ett förstoringsglas. Alla små bokstäver blir stora efter att ha klickat på knappen. Med andra ord kan alla små bokstäver ersättas med stora bokstäver automatiskt.

Ändra versaler eller fall av text online

Du kan ändra fallet (eller versaler) för markerad text till övre läge i ett valfritt dokument genom att klicka på en enda knapp. För att ändra fallet med markerad text eller ett dokument från små till stora på en dator, smartphone, surfplatta kan du använda följande metoder. Online översättning av alla texttecken till versaler kan utföras på denna sida med hjälp av Internet-webbläsaren på din dator, surfplatta eller smartphone. Du kan göra texten i stora bokstäver när som helst, eftersom tjänsten drifttid alla 24 timmar. Processen att konvertera textfallet till uppe fir-läge tar bara några sekunder.

Hur konvertera text till stora bokstäver online

För att konvertera text (överföring tecken) i det övre registret fallet är möjligt med hjälp av särskilda program-omvandlare, textredigerare eller online-tjänster. Webbaserad omvandling av symboler till det övre registret (caps lok online) kan utföras på denna sida med hjälp av webbläsaren på din dator, surfplatta eller Smartphone. Processen för omvandling av register över text sker i alla för par sekunder. Du kan använda denna online-omvandlare också för att korrigera språk. När du skriver text från tangentbordet kan du få stora bokstäver genom att hålla ned Shift-tangenten eller aktivera Caps Lock-läget. Det här alternativet för att aktivera versaler är som standard inställt på de flesta datorsystem (undantag beroende på språk, regionala inställningar och standarder). Valet av register kom till oss från skrivmaskinernas tid, som användes för att skapa tryckta dokument i tiden före datorn. Nästan alla skrivmaskiner hade två register, en stor och en lägre, som byttes med en speciell knapp. Stora bokstäver användes för rubriker, ord som behövde markeras och helt enkelt för att skriva in stora bokstäver. Små bokstäver användes för att ange de återstående tecknen.

En speciell nyckel användes för att byta register. Skiftnyckeln kallas informellt «Case Translation Button» eller «Case Select Key». Knappen ledde till en vertikal förskjutning av hammaren med bokstaven, som träffade papperet. För första gången implementerades detta på 1870-talet och började sedan användas överallt: flera bokstäver i olika storlekar eller stilar kunde placeras på hammaren samtidigt (kursiv, gotisk, stark, skarp). Caps Lock-tangenten — «Register Lock-tangenten», som faktiskt fixade registeröversättningsknappen i tryckt läge.

Eftersom inga tydliga standarder antogs fanns det olika variationer av att byta och fixa fallet med att skriva in bokstäver. Antingen fixades knappen eller en annan tillsattes, vilket gjorde att du kunde byta fallet en gång för att ange ett tecken. Efter att ha skrivit in en bokstav bytte versalerna automatiskt till gemener, medan knappen klickade på sig själv. Med tiden har allt detta flyttat till datorsfären och idag presenteras det i form av ett välbekant tangentbord. På ett klassiskt datortangentbord ställs fallet med inmatning av bokstäver in av Caps Lock-läget (läget aktiveras och avbryts genom att trycka på motsvarande knapp på tangentbordet, lägena växlas sekventiellt), om det är aktiverat kommer versaler att användas. Shift-tangenten låter dig kort åsidosätta eller avbryta det här läget genom att hålla ner det medan du skriver ett tecken. Om Caps Lock-läget inte är aktiverat håller du ned Shift-tangenten för att skriva in stora bokstäver. Detta gäller när du anger enskilda tecken som du vill ange med versaler.

I de flesta textredigerare presenteras praktiskt taget inte funktionen att översätta till versaler i sin direkta form. Trots efterfrågan på den här funktionen hittar du i de flesta fall inte en sådan «Översätt till versaler» — knapp, även i specialiserade ordbehandlare för programmerare, typsättare och journalister... Från vad du kan hitta är detta funktionen att automatiskt ställa in en stor bokstav i början av en mening. Och i en textredigerare av Word-typ kan du skapa en visningsstil för alla textstycken med inställningarna «versaler», men du konverterar inte texten direkt till versaler. Om du kopierar sådan text till en annan textredigerare kommer de valda visningsstilarna sannolikt att gå förlorade.