Miễn phí trực tuyến chữ thường chuyển đổi văn bản

Home → Tools
Sử dụng chuyển đổi này để chuyển đổi tất cả các biểu tượng của văn bản trong ngôn ngữ nào vào chữ thường. Sau khi chuyển đổi tất cả các chữ cái vốn sẽ được chuyển vào nhỏ (ví dụ về văn bản trong chữ thường). Nếu trong văn bản bảo đảm trong chữ thường gặp phải, sau khi chuyển đổi họ cũng sẽ vẫn không có những thay đổi. Đặc biệt các biểu tượng, khoảng trống, dấu hiệu của dấu chấm câu, và cũng có số trong quá trình chuyển đổi từ đăng ký phía trên vào thấp hơn sẽ được giữ hằng.
Dán văn bản để chuyển đổi:
 tất cả các ký hiệu  ký hiệu ngẫu nhiên
Converting ...
Chuyển đổi kết quả cho chữ thường:


Để thực hiện việc chuyển đổi các biểu tượng của văn bản để chữ thường là có thể với sự trợ giúp của các chuyển đổi đặc biệt. Đó là không có cách nào cần thiết cho việc này để thiết lập chữ thường-chuyển đổi theo hình thức của chương trình. Phương pháp hiện đại làm cho nó có thể thực hiện các chuyển đổi của văn bản để chữ thường trong cửa sổ của trình duyệt của đơn vị kỹ thuật số của bạn. Converter (chuyển đổi của việc hủy bỏ kapsa) sẽ tiết kiệm cho bạn khối lượng của thời gian và lực lượng. Thay thế các chữ cái vốn để tương đương nhỏ của họ trong hình thức trực tuyến.

Hạ trường hợp trực tuyến-chuyển đổi từ trên Trang này-công cụ hữu ích, mà có thể để bạn chứng minh hữu ích với việc chỉnh sửa (điều chỉnh) của văn bản. Việc chuyển đổi các biểu tượng của văn bản vào chữ thường (nhỏ trường hợp) được thực hiện ngay lập tức. Định dạng văn bản với thao tác này vẫn còn. Số và dấu hiệu của các dấu chấm câu của khái niệm "đăng ký" không có; do đó họ không thay đổi trong quá trình chuyển đổi thành chữ thường. Một trong những nên xem xét rằng trong một số ngôn ngữ các chữ cái riêng biệt có sự khác biệt đáng kể trong ý tưởng trong chữ hoa và chữ thường và trông giống như riêng biệt, không kết nối với mỗi chữ cái khác.

Bây giờ bạn có thể chuyển đổi văn bản vào trực tuyến chữ thường, mà không đến chạy đến việc sử dụng các chương trình chuyên ngành-chuyển đổi hoặc biên tập viên văn bản. Điều này trực tuyến miễn phí-chữ thường-dịch giả của văn bản economizes thời gian của bạn. Trên Trang này bạn sẽ tìm thấy sự chuyển đổi của các chế độ trên của văn bản trong thấp hơn (chuyển đổi của việc loại bỏ kapsa, chuyển đổi của việc hủy bỏ kapsloka) hoặc chuyển đổi các chữ cái vốn vào nhỏ (trên POS của chữ cái vốn vào thấp hơn nhỏ). Chuyển đổi được thực hiện ngay lập tức, trực tiếp trong cửa sổ của trình duyệt của bạn mà không cần cài đặt các tiện ích.

Trên bàn phím của máy tính trong phần lớn các trường hợp chữ thường của các biểu tượng được bao gồm để po-Silence. Đối với bắt đầu buộc (hoặc tắt của chế độ của các đăng ký trên, tắt của chế độ Caps Lock) nó là cần thiết để kết thúc thu hoạch chìa khóa của Caps Lock (đèn của chế độ giới thiệu các chữ cái vốn vào phía trên bằng quyền các góc của t ông bàn phím ở trên num pad nó sẽ đi ra ngoài) hoặc để giới thiệu các biểu tượng, Giữ lại sự thay đổi. Việc chuyển đổi tức thời của các biểu tượng lớn để nhỏ có thể trong chế độ tự động bằng cách chuyển đổi đặc biệt của các biểu tượng.