แปลงข้อความเล็กออนไลน์ฟรี

Home → Tools
ใช้ตัวแปลงข้อมูลนี้สำหรับแปลงสัญลักษณ์ทั้งหมดของข้อความในภาษาใด ๆ เป็นตัวพิมพ์เล็ก หลังจากการแปลง ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะถูกโอนเป็นขนาดเล็ก (ตัวอย่างของข้อความในตัวพิมพ์เล็ก) สัญญาณของเครื่องหมายวรรคตอน และหมายเลขในระหว่างการแปลงจากทะเบียนบนลงล่าง ช่องว่าง สัญลักษณ์พิเศษจะถูกเก็บค่าคงที่ ถ้าในข้อความที่ แสดงสิทธิในตัวพิมพ์เล็กจะพบ หลังจากการแปลง พวกเขาจะยังคงไม่ มีการเปลี่ยนแปลง
วางข้อความการแปลง:
 สัญลักษณ์ทั้งหมด  สัญลักษณ์แบบสุ่ม
Converting ...
ผลลัพธ์การแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก:


เพื่อดำเนินการแปลงสัญลักษณ์ของข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็กเป็นไปได้ด้วยความช่วยเหลือของตัวแปลงพิเศษ มันเป็นในทางที่จำเป็นสำหรับการนี้จะสร้างตัวแปลงตัวพิมพ์เล็กในรูปแบบของโปรแกรม วิธีการร่วมสมัยทำให้มันเป็นไปได้ที่จะดำเนินการแปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็กในหน้าต่างของเบราว์เซอร์ของหน่วยดิจิตอลของคุณ แปลง (แปลงของการยกเลิกการ kapsa) จะช่วยให้คุณมวลของเวลาและบังคับ แทนที่ของตัวอักษรในการเทียบเท่าขนาดเล็กในรูปแบบออนไลน์

ลดลงกรณีออนไลน์-converter จากในหน้านี้—เครื่องมือที่มีประโยชน์, ซึ่งสามารถให้คุณพิสูจน์ประโยชน์กับการแก้ไข (แก้ไข) ของข้อความ. การแปลงสัญลักษณ์ของข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก (กรณีเล็ก) จะดำเนินการในทันที การจัดรูปแบบข้อความด้วยการดำเนินการนี้ยังคงอยู่ ตัวเลขและสัญญาณของเครื่องหมายวรรคตอนของแนวคิด "ลงทะเบียน" ไม่มี ดังนั้นจึงไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก หนึ่งควรพิจารณาว่าในบางภาษาตัวอักษรที่แยกต่างหากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในแนวคิดในตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กและมีลักษณะเหมือนแยกต่างหากที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวอักษรอื่นๆ

ตอนนี้คุณสามารถแปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็กออนไลน์, โดยไม่ต้องทำงานเพื่อใช้ตัวแปลงโปรแกรมพิเศษหรือบรรณาธิการข้อความ. นี้ฟรีออนไลน์-ตัวพิมพ์เล็ก-แปลข้อความขนเวลาของคุณ ในหน้านี้คุณจะพบตัวแปลงของระบอบการปกครองด้านบนของข้อความที่ต่ำกว่า (แปลงของการกำจัดของ kapsa, แปลงของการยกเลิกของ kapsloka) หรือแปลงตัวอักษรทุนลงในขนาดเล็ก (cashbox บนของตัวอักษรทุนลงในขนาดเล็กที่ต่ำกว่า). การแปลงจะดำเนินการทันทีโดยตรงในหน้าต่างของเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง add-on

บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ในกรณีส่วนใหญ่ตัวพิมพ์เล็กของสัญลักษณ์จะรวมอยู่ใน po-เงียบ สำหรับการเริ่มต้นของมันบังคับ (หรือปิดของการปกครองของการลงทะเบียนบน, ของการปิดของระบอบการปกครองของ caps lock) มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวกุญแจของ caps lock (โคมไฟของระบอบการปกครองของการแนะนำของตัวอักษรทุนเข้าสู่ด้านบนโดยขวาไปมุม เขาแป้นพิมพ์ข้างบน Num Pad มันจะออกไป) หรือเพื่อแนะนำสัญลักษณ์, การรักษากะ. การแปลงทันทีของสัญลักษณ์ใหญ่ให้เล็กเป็นไปได้ในระบอบการปกครองอัตโนมัติโดยแปลงพิเศษของสัญลักษณ์